Who We Are

          PKT Consultant เราคือบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ซึ่งบริษัทซอฟต์แวร์ทั้งในและต่างประเทศต่างให้ความไว้วางใจ ด้วยความเชี่ยวชาญลึกซึ้งด้านการปรับปรุงกระบวนการ การประกันคุณภาพ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี ของทีมที่ปรึกษามืออาชีพ โดยนำเอามาตรฐานสากล (International Standards) และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ และด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน PKT Consultant จึงเปรียบเสมือนแหล่งทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับลูกค้าที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรของตนเอง เรามุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีเลิศ รวดเร็ว และเปี่ยมประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตอบสนองความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ ประหยัดเวลาและงบประมาณ รวมถึงสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้สมดังความไว้วางใจที่เราได้รับมอบหมายจากลูกค้าของเราทุกราย

          PKT Consultant เป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจาก “โครงการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์” หรือ “SPI@ease” ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง เพื่อพัฒนาองค์ความความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ของไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นไปไม่สิ้นสุด

 

พันธกิจของเรา

PKT Consultant ให้ความสำคัญกับการบริการเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้า จึงกำหนดพันธกิจของบริษัทไว้ ดังนี้

•  เพื่อช่วยให้บริษัทลูกค้าของเราสามารถปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
•  เพื่อช่วยให้บริษัทลูกค้าของเราประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ ด้วยการให้คำปรึกษาที่ประยุกต์ตามมาตรฐานสากล (International Standards) และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

 

ทำไมลูกค้าจึงมอบความไว้วางใจ PKT Consultant

•  เพราะ PKT Consultant มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ ซึ่งเชี่ยวชาญในการนำเอาแนวทางของมาตรฐานสากลต่างๆ อาทิ ISO 9000, ISO 27001, ISO 29110 เป็นต้น มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวทางของ CMMI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•  เพราะ PKT Consultant มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในการให้บริการด้านที่ปรึกษา การฝึกอบรม และการตรวจประเมิณระบบและซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

 

Who We Are

  

          PKT Consultant is a consulting company, established by a team of consultants which specializes in a particular discipline, including technology, management, quality assurances, and process improvement. PKT serves the software companies through acting as a resource center and providing fast and reliable professional services in order to meet each client's specific needs and in accordance with applicable international standards or industry’s best practices while delivering fast response, informed expertise, consistently high quality solutions services, on schedule, within budget, and the highest standard of fiduciary responsibility.

 

          PKT Consultant is one of Service Providers in “SPI@ease” Project, cooperatively supported by government agencies. The goal of this project is to leverage capability of Thai software companies in the sustainable way.

 

Our Mission

PKT Consultant is the SPI organization which brings knowledge and experience to promote software process improvement.

•  To help our clients achieve continuity improvement for software development and service. 
•  To assist our clients to achieve their business goals and objectives while delivering personalized services in accordance with applicable international standards, the industry’s best practices.

 

Why Choose PKT?

•  Our team has integration ability across multi-international standards: CMMI/ISO 9000, CMMI/ISO 29110 and CMMI/ISO27001.
•  We also have over 20 years of experiences in consulting, training, auditing in system and software engineering disciplines.