บริษัท พีเคที คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมมือกับ Thailand SPIN จัดงานสัมมนา "Software Development: From Framework to Testing"

         เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางบริษัท พีเคที คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมมือกับ Thailand SPIN จัดงานสัมมนาเรื่อง "Software Development: From Framework to Testing"  ณ ห้องประชุมใหญ่ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี   โดยทางบริษัทฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท KPMG (India) มาเป็นวิทยากร ได้แก่ Mr.Prasanth Shanthakumaran , Director, Management Consulting – Business Excellence เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Framework ที่นิยมใช้ทั่วโลกในการพัฒนาระบบ และ Mr.Karthik Venkateswaran, Senior Consultant มาเป็นวิทยากรในหัวข้อ Return on Investment (ROI) ของการทำ Software Testing เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการลงทุนกับการทำ Testing ที่เป็นงานสำคัญแต่มักถูกมองข้ามไป"  นอกจากนี้ Mr. Karthik Venkateswaran ยังได้เข้าร่วมเสวนาสบายๆ สไตล์ SPIN ในหัวข้อ “Acceptance Test Driven Development” อีกด้วย