ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมาของ PKT Consultant

Microsoft จัดกิจกรรมอัพเดทความรู้ให้กับลูกค้าของ PKT Consultant

 

 

 

PKT Consultant จัดอบรม Agile Workshop ให้แก่ Fusion Solution

 

 

 

Workshop ในหัวข้อ High Maturity - Baseline Process & Template สำหรับ Smarterware