บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ผ่านการประเมิน CMMI-DEV Maturity Level 3

Read more: Interset Research

บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด ผ่านการประเมิน CMMI-DEV Maturity Level 5

Read more: Smarterware CMMI-DEV ML5

บริษัท พีเคที คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมมือกับ Thailand SPIN จัดงานสัมมนา "Software Development: From Framework to Testing"

Read more: Thailand SPIN-SWT

PKT ร่วมแสดงความยินดีกับ DCS ในโอกาสได้รับการรับรอง CMMI Level 3 

Read more: DCS

Fusion Solution ผ่านการประเมิน CMMI Level 3

Read more: Fusion Solution